What is DISPERBYK-103

The additive creates dense matting agent pastes that are easy to handle, store well, and can be added directly into the system. These pastes allow for adjustment of matting levels even after production. When using DISPERBYK-103, the gloss reduction in these pastes may be less compared to those made using dry incorporation methods.

Cách tìm sản phẩm equivalent to DISPERBYK-103?

DISPERBYK-103 is a wetting and dispersing agent suitable for matting action. This product is a highly targeted dispersant that is often used in furniture coatings for matting, mainly because it reduces the viscosity of high matte powder content and thus achieves a better matting effect. Due to the market environment, many manufacturers are looking for a better product than DISPERBYK-103. This guide will introduce you to BZ-2509 wetting and dispersing agent, a better wetting and dispersing agent than DISPERBYK-103.

Understanding the Origin of BZ-2509 Wetting and Dispersing Compound

Trong ngành phụ gia hóa chất thế giới, các công ty hàng đầu đều có trụ sở tại các quốc gia như Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh nhất là ở Trung Quốc. Vào cuối thế kỷ trước, EFKA, BYK, TEGO và các thương hiệu khác đã thâm nhập vào thị trường Trung Quốc, nhờ đó ngành phụ gia sơn và mực của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng trong hơn 30 năm.

Để tham gia tốt hơn vào cuộc cạnh tranh thị trường khổng lồ của Trung Quốc, các công ty phụ gia Trung Quốc tiếp tục giới thiệu các sản phẩm mới có hiệu suất cao, hiệu suất và giá cả ngày càng thuận lợi hơn và dần dần có ảnh hưởng ngày càng tăng trên thế giới.

Một trong những công ty có ảnh hưởng nhất tại thị trường Trung Quốc – Hóa Chất Camen is one of the representatives. They not only have a R&D team led by more than 20 PhDs, but also co-operate with many famous universities in research and development. Throughout the Chinese market, there are nearly 1,000 coating and ink manufacturers cooperating with them, the reason is that their products not only have good performance and stability, but also have a very advantageous price, and more importantly, they have been constantly innovating.

For example, if you are looking for a wetting and dispersing additive with the same matting action as DISPERBYK-103 in this article, you can replace it with Camen Chemical BZ-2509 wetting and dispersing additive (click here to see it), which is more versatile than DISPERBYK-103, and is suitable for use in a wide range of industries.

Introducing BZ-2509 as an Equivalent to DISPERBYK-103
Phụ gia làm ướt và phân tán hóa chất Camen

BZ-2509 Wetting and Dispersing Compound Functions

BZ2509 consists of a special polyurethane polymer that performs well in solvent-borne, solvent-free, UV, wood, and industrial coatings. It provides fast pigment dispersion, low viscosity, excellent anti-settling effect and stability.

Advantages of BZ-2509 Wetting and Dispersing Compounds

BZ-2509 wetting and dispersing additive is particularly suitable for wetting and dispersing matting powders in systems with high matting powder content. It improves matting efficiency and orientation of the matting agent at low dosages. It also provides good dispersion of high fillers in high quality industrial paints.

Application test

BZ-2509 wetting and dispersing additive has been rigorously tested in nearly 1,000 companies in the Chinese market for use in solvent-borne, solvent-free, and light-curing coatings. Suitable for a wide range of formulations, this compatibility minimises potential disruptions in the transition process.

BZ-2509 vs DISPERBYK-103: Comparative Analysis

Tiêu chuẩnBZ-2509DISPERBYK-103
Độ phân tánFast dispersingnhư nhau
Recommended Dosage0.1 – 30%2 – 60%
DeactivationGood orientation, adjustable deactivation efficiencynhư nhau
Ứng dụng được đề xuấtsolvent, solvent-free, UV coatings, wood coatingssolvent-based

Is BZ-2509 Wetting and Dispersing Agent right for you?

BZ-2509 wetting and dispersing additive (click here to view) has been well received in the Chinese market, so whether you are looking for wetting and dispersing properties or improved matting, BZ-2509 wetting and dispersing additive will meet your needs. If you have different product requirements, please liên hệ chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn lòng phát triển một sản phẩm cho công thức của bạn, tất cả những điều đó sẽ mang lại cho bạn lợi thế và nhiều cơ hội hơn để vận động trên thị trường.

In short: with BZ-2509 wetting and dispersing additives, try a versatile additive that combines a wide range of properties!

In the ever-evolving field of specialty chemicals, the only way to replace or outperform existing products is through innovation, including cost considerations, performance improvements, etc. Camen Chemical offers products with impressive performance, compatibility, and stability that can positively impact industries looking for more cost-effective wetting and dispersing agents. Embrace innovation and explore the possibilities of BZ-2509 wetting and dispersing agent compared to dispersants such as DISPERBYK-103.

=====================

Các câu hỏi thường gặp

Q 1: What is BZ-2509 wetting and dispersing additive and how is it different from traditional additives?

BZ-2509 wetting and dispersing additive has excellent wetting and dispersing properties and improved matting effects, and is suitable for solvent-borne coatings, solvent-free coatings, UV coatings, wood coatings, industrial coatings, and other systems with adjustable properties. Compared with traditional additives, it is undoubtedly a multifunctional product.

Q 2: Can BZ-2509 wetting and dispersing additive be seamlessly integrated into various coating systems?

Tuyệt đối. Trong các thử nghiệm của chúng tôi, nó đã được sử dụng trong nhiều hệ thống sơn khác nhau, chẳng hạn như sơn phủ gốc dung môi, sơn phủ không dung môi và sơn phủ UV.

Q 3: Is BZ-2509 wetting and dispersing additive suitable for both industrial and household systems?

Yes, BZ-2509 wetting and dispersing additive meets a wide variety of needs.

Q 4: What is the future of coatings technology using BZ-2509 wetting and dispersing compounds?

BZ-2509 is an advanced wetting and dispersing technology for coatings. To learn more about our product, click here to view: Chất phủ và phụ gia mực. If a product does not meet your needs, please liên hệ chúng tôi Với câu hỏi của bạn, chúng tôi đã dẫn đầu ngành về nghiên cứu và phát triển chất phụ gia, đồng thời luôn khám phá thêm nhiều công dụng phụ gia chưa được biết đến, chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có thể giải quyết nhu cầu lập công thức của bạn.

=====================

Tương đương với DISPERBYK-163: Giới thiệu BZ-263

Tương đương BYK-A 555: Giới thiệu Chất khử bọt BZ-403A

Phụ gia silicon BZ-333 tương đương BYK-333

Tương đương với DISPERBYK-180: Giới thiệu BZ-2431A

Tương đương BYK-378: Giới thiệu BZ-650 San lấp mặt bằng

Tương đương với DISPERBYK-106: Giới thiệu Phụ gia BZ-110C

Bình luận bị vô hiệu hóa.