https://cmadditive.com/wetting-and-dispersing-additives

Phụ gia làm ướt và phân tán

Phụ gia làm ướt và phân tán là chất hoạt động bề mặt được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phân tán của sắc tố. Chúng phục vụ một số chức năng, bao gồm giảm thời gian và năng lượng phân tán, ổn định sự phân tán sắc tố, thay đổi tính chất bề mặt sắc tố và điều chỉnh tính di động của chúng. Chất phân tán mang lại nhiều lợi ích như cải thiện độ bóng, ngăn chặn sự tách màu, tăng cường độ màu, giảm độ nhớt và tăng nồng độ sắc tố. Chúng cũng giúp giảm thiểu hiện tượng vón cục, cải thiện độ ổn định khi bảo quản và tăng cường độ lan tỏa, độ bão hòa, độ trong suốt của màu (đối với các sắc tố hữu cơ) hoặc độ che phủ (đối với các sắc tố vô cơ).

Chất phân tán hoạt động bằng cách hấp thụ lên bề mặt hạt rắn, thúc đẩy quá trình thấm ướt, tạo thành lớp hấp phụ polyme để tăng điện tích bề mặt và tạo rào cản giữa các hạt, đồng thời thiết lập cấu trúc lớp lưỡng phân tử khuyến khích lực đẩy tĩnh điện và sự phân tán đồng đều. Bằng cách sử dụng chất phân tán, các hạt rắn có thể được phân tán ổn định trong môi trường lỏng, duy trì các đặc tính vật lý và hóa học nhất quán trong toàn hệ thống. Camen Chemicals cung cấp các chất phân tán hiệu quả, đảm bảo độ phân tán đáng tin cậy và ổn định, mang lại lợi ích cho các công thức sơn và đạt được các đặc tính lớp phủ mong muốn.

Những sảm phẩm tương tự