Phụ gia cho lớp phủ và mực in

Dưới đây là tất cả các chất phụ gia cho sơn và mực của Camen Chemical. Các chất phụ gia này được so sánh với các sản phẩm cổ điển của các thương hiệu lớn trên thị trường và chúng tôi vẫn đang phát triển các sản phẩm mới và tốt hơn, vì vậy nếu bạn cần một chất phụ gia đặc biệt phù hợp với nhu cầu của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi và nhóm R&D sang trọng của chúng tôi sẽ có thể giải quyết nhu cầu của bạn.