chất xúc tác phụ gia

Phụ gia xúc tác hoạt động trên cơ sở hóa học bề mặt và động học phản ứng. Chúng thường hấp thụ vật lý hoặc hóa học với các chất phản ứng và cung cấp một môi trường thuận lợi hơn cho phản ứng. Nó được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực như công nghiệp hóa chất, sản xuất năng lượng và bảo vệ môi trường.

Việc sử dụng chất phụ gia này có thể mang lại nhiều lợi ích, chúng có thể làm tăng đáng kể tốc độ phản ứng và do đó giảm tiêu thụ năng lượng và chi phí sản xuất. Thứ hai, xúc tác chọn lọc có thể đạt được, làm cho các phản ứng cụ thể hơn và giảm sự hình thành các sản phẩm phản ứng phụ. Khả năng kiểm soát và ổn định của phản ứng cũng có thể được cải thiện.

Trong sơn phủ, phụ gia xúc tác đóng một vai trò quan trọng. Chúng tạo điều kiện thuận lợi cho các phản ứng hóa học trong lớp phủ và bắt đầu quá trình polyme hóa hoặc liên kết ngang dẫn đến làm khô và đóng rắn lớp phủ. Điều này góp phần tăng năng suất và giảm thời gian xử lý lớp phủ.

Những sảm phẩm tương tự