phụ gia lưu biến

Phụ gia lưu biến là một thành phần chính của lớp phủ sơn và mực in, kiểm soát các đặc tính và đặc tính chính xác của sản phẩm chất lỏng.
Trong công nghệ sơn phủ, các đặc tính lưu biến được xác định bởi thành phần và nồng độ của các thành phần trong công thức sơn phủ, bao gồm chất kết dính (polyme, oligomers, chất pha loãng phản ứng), dung môi (hữu cơ, nước), bột màu (hữu cơ, vô cơ), chất độn và phụ gia (chất ổn định, chất khởi đầu, chất xúc tác, v.v.).
Do đó, không có giải pháp chung cho tất cả các lớp phủ và đặc tính lưu biến của công thức lớp phủ có thể thay đổi nhiều trong vòng đời của nó, từ quá trình sản xuất đến vận chuyển, bảo quản và cuối cùng là quy trình ứng dụng (công nghiệp).
Camen Chemie cung cấp nhiều loại phụ gia đa dạng cho các hệ thống có độ phân cực khác nhau, hoàn thiện dải sản phẩm sẵn có và giúp tùy chỉnh các sản phẩm phù hợp cho các trường hợp đặc biệt.

Những sảm phẩm tương tự