Katalysatoren Additieven

Katalysatoradditieven werken op basis van oppervlaktechemie en reactiekinetiek. Ze adsorberen typisch fysisch of chemisch met de reactanten en zorgen voor een omgeving die gunstiger is voor de reactie. Het wordt gebruikt in een breed scala van industrieën en speelt een sleutelrol in gebieden zoals de chemische industrie, energieproductie en milieubescherming.

Het gebruik van dit additief kan veel voordelen met zich meebrengen, ze kunnen de reactiesnelheid aanzienlijk verhogen en zo het energieverbruik en de productiekosten verlagen. Ten tweede kan selectieve katalyse worden bereikt, waardoor reacties specifieker worden en de vorming van nevenreactieproducten wordt verminderd. Ook de controleerbaarheid en stabiliteit van de reactie kan worden verbeterd.

In coatings spelen additieven voor katalysatoren een cruciale rol. Ze vergemakkelijken chemische reacties in coatings en initiëren de polymerisatie- of vernettingsprocessen die leiden tot het drogen en uitharden van coatings. Dit draagt bij aan een hogere productiviteit en kortere verwerkingstijden voor coatings.

gerelateerde producten